Îndrumar pentru monitorizarea si identificarea
timpurie a proiectelor urbanistice problematice

GHID FINAL